Ostatnia weryfikacja: 13 wrzesień 2021 r. 

 

Niniejsza strona internetowa („Strona internetowa”) jest obsługiwana przez Lumenis Be Ltd. (Lumenis Ltd. i jej spółki zależne zwane są dalej „Lumenis”) z siedzibą przy ulicy Ha’Kidma 6, P.O.B 240, Yokneam Industrial Park, Yokneam 2069204, Israel. 

Lumenis szanuje prywatność osób odwiedzających tę Stronę internetową i inne osoby, z którymi współpracujemy („Ty” lub „Osoby, których dane dotyczą”). Lumenis opracowała niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, aby zapewnić informacje o naszych praktykach dotyczących zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych o Osobach, których dane dotyczą, na całym świecie. Zwracamy uwagę, że w niektórych krajach lub w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych w określonych kontekstach zastosowanie ma ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) i/lub kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act, „CCPA”), i my również postanowiliśmy konkretnie uwzględnić w tym oświadczeniu pewne informacje wymagane przez te dokumenty.  Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności i wszelkie skierowania przez nas do niego lub jego przestrzeganie pozostają bez uszczerbku dla naszego prawa do polegania na jakimkolwiek wyłączeniu dostępnym na mocy RODO, CCPA  lub jakiegokolwiek innego prawa lokalnego, czy to w konkretnym przypadku, czy ogólnie.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do danych osobowych gromadzonych na tej Stronie internetowej lub w inny sposób związanych z dostarczaniem naszych produktów i usług („Usługi Lumenis”). Rodzaj zbieranych danych oraz cele ich zbierania i ich wykorzystanie mogą się różnić w zależności od kontekstu, w jakim dane są zbierane, oraz od Twoich stosunków z Lumenis. 

Na przykład: 

(A) jeśli przeglądasz tylko tę Stronę internetową, nie przesyłasz swoich danych, nie korzystasz z żadnych funkcji interaktywnych (jeśli to ma zastosowanie) i nie masz innych kontaktów z Lumenis, dane i wykorzystanie danych dotyczących Ciebie będą zgodne z treścią poniższych rozdziałów „Zbieranie niektórych danych za pośrednictwem Strony internetowej” oraz „Korzystanie z plików cookie” i z powiązanymi informacjami; 

(B) jeśli przesłałeś swoje dane za pośrednictwem tej Strony internetowej lub innego formularza internetowego odnoszącego się do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub jeśli w inny sposób przekazałeś swoje dane Lumenis i zostałeś powiadomiony, że Twoje dane mogą być wykorzystywane przez Lumenis zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności, przekazane przez Ciebie dane mogą być wykorzystywane do wysyłania Ci aktualizacji, ofert i treści marketingowych oraz do innych powiązanych celów opisanych w niniejszym dokumencie; 

(C) jeśli negocjujesz lub dokonałeś transakcji z Lumenis, dane przekazane przez Ciebie lub wygenerowane na Twój temat mogą zostać wykorzystane w celu ustalenia warunków Twojego kredytu, przeprowadzenia transakcji, świadczenia usług w zakresie wszelkich produktów zakupionych od Lumenis, wysyłania Ci aktualizacji, ofert i treści marketingowych oraz do innych powiązanych celów opisanych w niniejszym dokumencie; i 

(D) jeśli jesteś pacjentem, Twoje dane i zapytania mogą zostać wykorzystane do skierowania Cię do odpowiedniego specjalisty, do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, do skontaktowania się z Tobą w celu wysyłania aktualizacji, ofert i treści marketingowych oraz do innych powiązanych celów opisanych w niniejszym dokumencie. 

Zastosowanie mogą mieć także inne ogólne cele, takie jak przestrzeganie zobowiązań prawnych i regulacyjnych, ochrona praw Lumenis i prowadzenie postępowań sądowych. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyjaśnić jakie dane są używane i jak je wykorzystujemy w odpowiednim kontekście Twojej interakcji z nami, ale w przypadku jakiejkolwiek wątpliwości lub potrzeby wyjaśnienia, skontaktuj się z nami zgodnie z instrukcją zawartą w poniższym oświadczeniu. Poświęć chwilę na zapoznanie się i zrozumienie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Korzystając z tej Strony internetowej lub w inny sposób wchodząc w interakcję z Lumenis po zapoznaniu się z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności, potwierdzasz, że rozumiesz i zgadzasz się (jeżeli taka zgoda jest żądana i wymagana przez obowiązujące prawo) na warunki niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Lumenis aktualizuje okresowo niniejsze Oświadczenie o prywatności, aby odzwierciedlić opinie spółki i Osób, których dane dotyczą, oraz wszelkie wymogi prawne lub regulacyjne. Zmiany te są dla Ciebie wiążące, dlatego powinieneś regularnie przeglądać niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dla uzyskania informacji o sposobie przetwarzania Twoich danych.

* OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O PRACĘ::

Jeśli jesteś kandydatem do pracy w Europejskim Obszarze Gospodarczym, za pośrednictwem naszej strony „Kariera” lub w inny sposób, zapoznaj się również z naszym
 
Oświadczeniem kandydata do pracy.

 * DODATKOWE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW KALIFORNII:

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, zapoznaj się również z naszą sekcją [Ważne dodatkowe informacje dla mieszkańców Kalifornii].

 

POZYSKIWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Informacje, które przekazujesz Lumenis:

Dane te mogą obejmować imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu), adres dostawy i adres do faktury (w przypadku klientów), zawód i specjalizację (np. w przypadku potencjalnych klientów), stan zdrowia i obawy (w przypadku pacjentów), zainteresowania (np. w przypadku potencjalnych klientów, klientów i pacjentów) lub wszelkie inne dane dostarczone przez Ciebie w związku z Usługami Lumenis lub po uzyskaniu dostępu do określonych stron na Stronie internetowej (w tym nasze strony „Kontakt” czy „Poproś o wycenę”, „Uzyskaj wycenę”, komentarze, pokoje rozmów, usługi czat, fora dyskusyjne, dyskusje publiczne, kwestionariusze, testy lub wszelkie inne dostępne dla Ciebie czy przyszłe funkcje) po zamieszczaniu odpowiedzi na nasze publikacje lub po rejestracji do Usług Lumenis za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych. 

Możesz zdecydować się nie przekazywać dobrowolnie żadnych danych, ale w takim przypadku jest możliwość byś nie był w stanie korzystać z Usług Lumenis.

Jeśli wchodzisz w interakcję lub relacje z Lumenis, czy to za pośrednictwem Strony internetowej, czy w inny sposób, w tym offline lub za pośrednictwem innych stron internetowych, sieci lub systemów obsługiwanych lub używanych przez Lumenis, i zdecydujesz się udostępnić nam informacje za pośrednictwem formularzy, korespondencji, rozmów, spotkań, wizytówek, umów, zamówień, poprzez uczestnictwo w targach lub innych wydarzeniach, nasze strony w mediach społecznościowych itp., wszelkie dane osobowe, które zdecydujesz się udostępnić lub ujawnić, mogą być gromadzone i wykorzystywane przez Lumenis. 

Jeśli masz rzeczywiste lub potencjalne relacje biznesowe z Lumenis, w tym jeśli jesteś faktycznym lub potencjalnym klientem, sprzedawcą, dostawcą lub usługodawcą, możesz zostać poproszony o dostarczenie nam dodatkowych danych osobowych, takich jak numer i kopia dowodu tożsamości, numer i kopia paszportu, dane rachunku bankowego i inne dane finansowe, które są niezbędne dla Lumenis w celu nawiązania z Tobą stosunków handlowych.

Informacje, które gromadzimy lub generujemy na Twój temat:

Obejmują one (między innymi):

 • Informacje na temat usług Lumenis (w tym towarów/materiałów donabycia w ramach usług Lumenis), które przeglądałeś, którymi byłeś zainteresowany, dla których zwróciłeś się o wycenę lub które zakupiłeś, oraz naszych interakcji z Tobą;
 • Kiedy przebywasz na Stronie internetowej, wykorzystujemy pliki cookie do zbierania informacji technicznych o usługach, z których korzystasz, oraz o sposobie korzystania z nich.  Więcej informacji na temat plików cookie używanych przez Lumenis można znaleźć w sekcji „Korzystanie z plików cookie” poniżej;
 • Jeśli wypełniasz kwestionariusz, bierzesz udział w kursie lub szkoleniu i/lub przystępujesz do testu, gromadzimy dane o Twoim udziale/Twoich odpowiedziach/Twoich wynikach, aby ocenić Twoje osiągnięcia i/lub do celów statystycznych/analitycznych, do poprawy naszych produktów, usług, personelu i do innych celów określonych poniżej, stosownie do przypadku.  
 • W stosownych przypadkach możemy otrzymywać lub gromadzić powyższe i/lub inne informacje od stron trzecich, takich jak nasi dostawcy usług sieciowych i analitycznych; Jeśli skontaktujemy się z Tobą bez podania nam swoich danych kontaktowych, możemy zgodnie z prawem uzyskać powyższe i/lub inne informacje od innych stron trzecich, takie jak „yellow pages” lub inne publicznie dostępne rejestry, polecenia, dostawcy danych lub nasi dystrybutorzy lub partnerzy biznesowi, którzy mogą zidentyfikować Cię jako potencjalnego klienta lub partnera biznesowego; oraz
 • Jeśli jesteś potencjalnym nabywcą lub partnerem biznesowym, możemy otrzymywać informacje o Tobie od dostawców informacji o zdolności kredytowej (np. „Creditsafe”) w celu oceny ryzyka i określenia Twoich warunków płatności i kredytu. 

Niektóre produkty firmy Lumenis, które są przeznaczone do profesjonalnych zabiegów, zgodnie ze swoimi specyfikacjami, mogą gromadzić i przesyłać do Lumenis pewne dane o wydajności i użytkowaniu systemu, w tym numer seryjny i lokalizację urządzenia, a także inne dane identyfikujące właściciela i każdego użytkownika produktu wykonującego zabiegi („Dane przesyłane przez urządzenie”).

 

Zbieranie niektórych danych za pośrednictwem Strony internetowej:

Lumenis zbiera, za pośrednictwem Strony internetowej, informacje demograficzne, takie jak Twój kod pocztowy, wiek, płeć, preferencje, zainteresowania oraz inne stosowne dane. Istnieją również informacje o Twoim sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu, które są automatycznie gromadzone przez Stronę internetową. Informacje te mogą obejmować między innymi: Twój adres IP, typ przeglądarki, nazwy domen, czasy dostępu i adresy stron odsyłających. Informacje te są wykorzystywane przez Lumenis do świadczenia usługi, w celu utrzymania jakości usługi i dla uzyskania ogólnych statystyk, dotyczących korzystania ze Strony internetowej.

 

Ta Strona internetowa może korzystać z mechanizmu „reCAPTCHA“ firmy Google stosowanego jako narzędzie bezpieczeństwa do logowania/rejestracji i obejmującego automatyczne gromadzenie określonych danych na Twój temat (np. numer IP). Gromadzenie i wykorzystywanie takich danych przez Google podlega oświadczeniu o ochronie prywatności firmy Google.

Strony internetowe osób trzecich:

Strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych, które mogą zawierać przydatne informacje. Ponadto nasza strona „Kariera” zawiera link do strony internetowej zewnętrznego usługodawcy, na której opublikowane są nasze otwarte stanowiska i formularze zgłoszeniowe na takie stanowiska. Lumenis zachęca do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności stron internetowych, które odwiedzasz korzystając z linku na Stronie internetowej, aby dowiedzieć się w jaki sposób strony te zbierają, wykorzystują i udostępniają Twoje informacje. Lumenis nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia o ochronie prywatności lub inne treści na stronach internetowych niż strony powiązane ze Stroną internetową. Powyższe obejmuje przypadek, w którym strony internetowe osób trzecich mogą przekazywać informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez Lumenis. W takim przypadku postanowienia niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności mają pierwszeństwo i zastępują wszelkie takie informacje.

Wrażliwe dane osobowe:

Niektóre formy „wrażliwych danych osobowych” podlegają szczególnej ochronie lub ograniczeniom prawnym na niektórych terytoriach, w tym w UE. Do tego celu „wrażliwe dane osobowe” to dane dotyczące: pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, wyznania lub przekonań światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych, danych dotyczących stanu zdrowia lub życia seksualnego lub orientacji seksualnej. Ponadto dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa traktowane są w podobny sposób.

Z reguły nie gromadzimy wrażliwych danych osobowych, chyba że zostały one przekazane bezpośrednio przez Ciebie lub w inny sposób wyraźnie zostały ujawnione przed ich zebraniem. Gromadzenie wrażliwych danych osobowych może nastąpić np. w przypadku gdy dobrowolnie przekażesz nam dane, np. o swoim stanie zdrowia lub obawach, kontaktując się z nami. W przypadkach, gdy zbieramy dane dotyczące zdrowia, dane medyczne lub inne dane, które nie są bezpośrednio przekazane przez Ciebie i które w przeciwnym razie byłyby uważane za „wrażliwe dane osobowe”, na przykład podczas leczenia, takie dane nie umożliwiają identyfikacji osoby i dlatego nie są uważane za „dane osobowe”, o ile nie zostało to wyraźnie ujawnione przed ich zebraniem.

Aktualizacja informacji i rezygnacja:

Możesz skontaktować się z nami, aby zaktualizować lub poprawić większość swoich danych osobowych, które przekazujesz nam za pośrednictwem Strony internetowej lub w inny sposób, innych niż ograniczone informacje opisane poniżej w sekcji „Wymagania regulacyjne i egzekwowanie prawa”, lub w celu rezygnacji z otrzymywania naszych wiadomości e-mail i innych usługi oraz komunikacji, które mogłeś subskrybować. W tym celu prosimy o kontakt na adres privacy@lumenis.com.

WYKORZYSTANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

Lumenis wykorzystuje dane osobowe między innymi w następujący sposób (stosownie do kontekstu Twojej interakcji z Lumenis – zobacz przykłady w drugim akapicie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności):

 • w celu świadczenia usług, o które się zwróciłeś, do interakcji z Tobą i udzielania lub uzyskiwania odpowiedzi na komentarze, pytania i prośby, jeśli zostały opublikowane przez Ciebie w Stronie internetowej lub przekazane w inny sposób;
 • do obsługi Strony internetowej;
 • w celu ochrony naszych materiałów i treści oraz bezpieczeństwa naszych sieci i systemów;
 • dla skutecznego marketingu i sprzedaży naszych produktów i usług, w tym poprzez kategoryzację i klasyfikację Osób, których dane dotyczą, w celu spersonalizowania naszych usług i reklamy oraz interakcji z takimi osobami; 
 • w celu informowania Cię i zaoferowania Ci innych produktach lub usługach dostępnych w Lumenis, w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail;
 • możemy również skontaktować się z Tobą za pośrednictwem ankiet w celu uzyskania Twojej opinii na temat bieżących usług lub potencjalnych nowych usług, które mogą być oferowane;
 • w celu realizacji skutecznych transakcje oraz realizacji naszych obowiązków i naszych praw, wynikających z umów z Tobą, w stosownych przypadkach;
 • w celu ulepszania, dopasowywania i dostosowywania naszych produktów i usług;
 • w celu skutecznego zarządzania naszymi korespondentami biznesowymi;
 • ogólnie, w celu wydajnego, skutecznego i bezpiecznego zarządzania i ochrony naszej spółki, aktywów i obiektów;
 • w celu spełniania uzasadnionych celów biznesowych w inny sposób (np. w związku ze sprzedażą całości lub części naszej działalności);
 • w celu spełnienia wszelkich obowiązków prawnych lub regulacyjnych, którym podlegamy (w tym wypełniania wszelkich wniosków organów regulacyjnych lub innych właściwych organów publicznych (patrz „Wymagania regulacyjne i egzekwowanie prawa” poniżej);
 • w celu ustanowienia, wykonywania lub obrony naszych praw lub dla celów postępowania sądowego;
 • w celu zapobiegania i wykrywania przestępstw lub działań nieuczciwych, nadużyć lub innych niewłaściwych lub nieuprawnionych zachowań; oraz
 • możemy wykorzystywać niewrażliwe dane osobowe do jakichkolwiek innych celów, w których możemy wykorzystywać wrażliwe dane osobowe, jak wyszczególniono poniżej.

Zwracamy uwagę, że tam gdzie to możliwe, opieramy się na podstawie prawnej innej niż Twoja zgoda przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez nas (np. na podstawie art. 6 RODO). Zwracamy również uwagę, że w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez nas możemy postanowić nie opierać się na takiej zgodzie, jeśli inna podstawa prawna ma zastosowanie, a zgoda nie jest w inny sposób wymagana przez prawo.

Wykorzystanie wrażliwych danych osobowych:

Będziemy przetwarzać Twoje „wrażliwe dane osobowe tylko wtedy, gdy zezwala na to prawo i tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • wyraziłeś wyraźną pisemną zgodę na przetwarzanie danych (i wówczas, jeśli dane te zostaną przekazane przez Ciebie za pośrednictwem Strony internetowej, przesłanie stosownego formularza, komentarza lub wpisu na Stronie internetowej będzie stanowić „wyraźną zgodę” na piśmie);
 • przetwarzanie jest konieczne dla ochrony Twojego (lub innych osób) zdrowia, bezpieczeństwa lub innych żywotnych interesów w nagłych przypadkach, gdy jesteś fizycznie lub prawnie niezdolny do wyrażenia zgody;
 • dane zostały podane przez Ciebie do wiadomości publicznej;
 • przetwarzanie jest konieczne do celów lub w związku z wszelkimi faktycznymi lub przyszłymi postępowaniami sądowymi, w celu uzyskania porady prawnej lub w inny sposób w celu ustanowienia, realizacji lub obrony praw wynikających z obowiązującego prawa lokalnego lub gdy sądy działają w ramach swoich zdolności sądowych;
 • przetwarzanie jest konieczne ze względu na istotny interes publiczny na podstawie prawa lokalnego, które jest proporcjonalne do zamierzonego celu i które zawiera odpowiednie środki ochronne;
 • przetwarzanie jest konieczne do profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy;
 • przetwarzanie jest konieczne w celu zapobiegania i wykrywania przestępstw lub działań nieuczciwych, nadużyć lub innych niewłaściwych lub nieuprawnionych zachowań;
 • przetwarzanie jest konieczne do celów archiwizacji w interesie publicznym lub do celów badań naukowych i historycznych lub do celów statystycznych; lub
 • przetwarzanie jest w inny sposób dozwolone przez prawo.

W każdym przypadku będziemy spełniać wszelkie wymogi prawne i stanowczo egzekwować obowiązek zachowania poufności, na przykład w odniesieniu do dostępu do dokumentacji medycznej.

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim: 

Lumenis nie sprzedaje, wynajmuje ani nie dzierżawi danych osobowych stronom trzecim. Możemy udostępniać dane osobowe na Twój temat podmiotom powiązanym z grupy Lumenis w celach opisanych powyżej.  Lumenis podejmie kroki w celu zapewnienia, że dostęp do danych osobowych będą mieli tylko ci pracownicy tych podmiotów, dla których będzie to niezbędne do celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu.

Ponadto Lumenis może udostępniać dane zaufanym partnerom i świadczyć usługi poza grupą Lumenis w ramach realizacji niektórych lub wszystkich celów opisanych powyżej, w tym między innymi w celu reklamowania i promowania naszych produktów i usług, przeprowadzania analiz statystycznych, ankiet, kampanii, dystrybucji pocztą elektroniczną lub tradycyjną, obsługi klienta, hostowania baz danych, zapewniania platformy kontaktowej, zapewniania narzędzia do zarządzania projektami, przetwarzania płatności lub dostarczenia towarów i świadczenia usług, które zamówiłeś za pośrednictwem Usługi Lumenis, oraz organizowania dostaw i świadczenia usług i doradztwa finansowego i prawnego. 

Ponadto Lumenis może również przekazywać pytania zamieszczone na naszej Stronie internetowej stronom trzecim, takim jak lokalni dystrybutorzy czy dostawcy czy usługodawcy, w celu uzyskania odpowiedzi. Dołożymy wszelkich starań, aby żadna z tych stron trzecich nie miała prawa na podstawie umowy wykorzystywać Twoich danych osobowych, z wyjątkiem świadczenia tych usług na rzecz Lumenis, i aby wszystkie strony były zobowiązane do zachowania poufności Twoich informacji. Zwracamy uwagę, że takie osoby trzecie mogą niezależnie zbierać dane osobowe w ramach i/lub w celu świadczenia swoich usług. 

Możemy również udostępniać dane naszym partnerom biznesowym i niezależnym dystrybutorom produktów Lumenis na odpowiednich terytoriach, aby były przez nich kontrolowane i wykorzystywane w związku z ich własną działalnością, o ile dotyczy to Usług Lumenis, w tym w celach marketingowych (realizowanych elektronicznie lub w inny sposób), wyjaśnia się, że po przekazaniu danych zgodnie z prawem będą oni odpowiedzialni za przetwarzanie tych danych zgodnie z prawem, a przetwarzanie danych przez nich będzie podlegać ich własnej polityce i oświadczeniu o ochronie prywatności. 

Możemy również udostępniać dane osobowe stronom trzecim w następujących celach:

 • w przypadku sprzedaży któregokolwiek z naszych przedsiębiorstw lub aktywów, w którym to przypadku możemy ujawnić Twoje dane osobowe potencjalnemu nabywcy dla celów badania due diligence;
 • w przypadku nabycia Lumenis przez stronę trzecią, w którym to przypadku możemy ujawnić Twoje dane osobowe, które posiadamy, potencjalnemu nabywcy;
 • jeżeli jest to wymagane przez właściwe organy ze względów prawnych, podatkowych i finansowych; i
 • w zakresie wymaganym przez prawo, na przykład jeśli będziemy zobowiązani do ujawnienia Twoich danych osobowych w celu wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych, ustanowienia, egzekwowania lub obrony naszych praw.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY LUB KRAJ TWOJEGO ZAMIESZKANIA

Dane osobowe, które pozyskujemy od Ciebie, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza krajem, w którym mieszkasz. Mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza tym krajem, którzy pracują dla Lumenis, profesjonalnych doradców lub banków.

W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do innego kraju zapewnimy, aby każde przekazanie danych osobowych było zgodne z przepisami o ochronie danych.

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych w przypadku ich przekazywania poza EOG lub poza kraj Twojego zamieszkania (w tym kopię standardowych klauzul ochrony danych, które podpisaliśmy lub podpiszemy z odbiorcami Twoich danych osobowych, jeśli będzie to wymagane) można uzyskać, kontaktując się z nami, korzystając z danych, zawartych w sekcji „Kontakt” poniżej.

WYKORZYSTYWANIE I UJAWNIANIE INFORMACJI NIEOSOBOWYCH

Lumenis nie będzie traktować jako poufne żadnych przekazanych przez Ciebie informacji, które nie są danymi osobowymi, takich jak pytania, komentarze, pomysły lub sugestie. Należy mieć świadomość, że Lumenis może dowolnie ujawniać takie informacje, według własnego uznania, za pomocą wszelkich środków i wykorzystywać je w dowolnym celu. Przekazując Lumenis takie informacje, rozumiesz i zgadzasz się, że nie rodzi to żadnych relacji między Lumenis a Tobą, zaś Lumenis nie ma wobec Ciebie jakichkolwiek zobowiązań w związku z takimi informacjami. W przypadku gdy takie informacje umożliwiają identyfikację osoby, będą one przetwarzane zgodnie z sekcją 2 powyżej.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

Kwestie ogólne

Strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki danych, wysyłane ze strony internetowej i przechowywane na komputerze lub urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę internetową użytkownika podczas przeglądania przez niego strony internetowej. Pliki te umożliwiają funkcjonowanie stron internetowych lub dostarczanie informacji właścicielom strony internetowej lub innym stronom trzecim, które otrzymują dane pozyskane z tej strony internetowej. Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona przechowywać lub odzyskiwać informacje o Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Te informacje mogą dotyczyć Ciebie, Twoich preferencji lub Twojego urządzenia. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani przesyłania wirusów na komputer. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do Ciebie i mogą być odczytywane tylko przez serwer sieciowy w domenie, która je wygenerowała.

Plik cookie pozostanie w folderze plików cookie Twojej przeglądarki po zamknięciu przeglądarki i zostanie ponownie aktywowany po ponownym otwarciu strony internetowej, chyba że zostanie usunięty. Możesz usunąć plik cookie w dowolnym momencie.

Cele

Jednym z głównych celów wykorzystywania plików cookie jest personalizacja korzystania z Internetu i zapewnienie oszczędności czasu. Celem pliku cookie jest informowanie serwera, że ponownie otworzyłeś określoną stronę. Na przykład, jeśli spersonalizujesz strony Strony internetowej lub zarejestrujesz się w usługach lub na stronach Strony internetowej, plik cookie umożliwia Stronie internetowej przywołanie określonych informacji na Twój temat podczas kolejnych wizyt. Upraszcza to proces zapisywania Twoich danych osobowych, takich jak szczegóły Twojej subskrypcji. Po powrocie na stronę internetową można odzyskać informacje, które wcześniej podałeś, dzięki czemu możesz łatwo korzystać z dostosowanych funkcji Strony internetowej.

Inne główne cele plików cookie obejmują:

• Śledzenie korzystania ze Strony internetowej oraz gromadzenie i zapisywanie informacji o odwiedzających Stronę i sposobie korzystania przez nich ze Strony internetowej.  Pozwala nam to ulepszyć sposób działania naszych Stron internetowych, określić, czym interesują się nasi użytkownicy, oraz ocenić skuteczność naszych treści, poprzez pozyskiwanie statystyk i danych, dotyczących korzystania ze Strony internetowej.

• Marketing: Marketingowe pliki cookie pozwalają nam (lub stronom trzecim) monitorować zachowanie użytkowników naszych Stron internetowych, aby skutecznie ukierunkować dostarczanie odpowiednich treści, w tym reklam, użytkownikom, na podstawie ich zainteresowań na naszych Stronach internetowych i witrynach stron trzecich. Te informacje pozwalają nam również monitorować skuteczność naszych cyfrowych kampanii marketingowych i zrozumieć, jak przydatne są nasze reklamy.

Należy pamiętać, że strony trzecie świadczące usługi i dostarczające narzędzia Stronie mogą używać plików cookie. Rodzaj plików cookie i związane z tym przetwarzanie danych przez takie strony trzecie jest regulowane przez ich polityki prywatności. Patrz poniżej.

Kontrolowanie plików cookie

Jeśli baner cookie wyświetlany na Twoim ekranie oferuje narzędzie do zarządzania preferencjami dotyczącymi plików cookie, możesz skorzystać z tego narzędzia, aby zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie zgodnie z podaną instrukcją. Inaczej dodatkowo podczas gdy większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, Ty zazwyczaj masz możliwość modyfikować ustawień Twojej przeglądarki, aby odmówić pliki cookie, jeśli takie są Twoje preferencje. Instrukcje usuwania plików cookie z Twojego komputera lub urządzenia mobilnego zależą od używanego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej. Jeśli zdecydujesz się odmówić lub usunąć pliki cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z interaktywnych funkcji usług Strony internetowej. 

Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookie, w tym o sposobie ustawienia przeglądarki internetowej tak, aby odrzucała pliki cookie, przejdź do www.allaboutcookies.org.

Pliki cookie stron trzecich

Możemy korzystać z niektórych lub ze wszystkich z następujących systemów stron trzecich i/lub podobnych, które wykorzystują dane z plików cookie:

 1. Google Analytics – Ta Strona internetowa korzysta z Google Analytics do analizy korzystania z tej Strony. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do anonimowego zbierania standardowych informacji rejestrowanych w Internecie i informacji o zachowaniu odwiedzających. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania ze Strony internetowej (w tym adres IP) są przekazywane do Google. Informacje te są następnie wykorzystywane przez nas do oceny użytkowania Strony internetowej przez osoby odwiedzające i do tworzenia raportów statystycznych dotyczących aktywności na Stronie internetowej. Informacje te mogą być również wykorzystywane przez firmę Google zgodnie z jej praktykami dotyczącymi prywatności.  Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/privacypolicy.html. Możesz zrezygnować z Google Analytics przy użyciu metody, aktualnie dostępnej na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
 2. Hotjar web analytics – Ta Strona internetowa korzysta z usługi Hotjar web analytics. Hotjar może rejestrować kliknięcia myszą, ruchy myszy i przewijanie, kiedy wykorzystujemy te informacje, aby poprawić komfort użytkowania. Hotjar zbiera informacje dotyczące odwiedzanych stron, podejmowanych działań, kraju, używanego urządzenia, systemu operacyjnego i używanej przeglądarki. Hotjar nie zbiera danych osobowych, których nie przekazałeś dobrowolnie na Stronie internetowej. Hotjar nie śledzi Twoich nawyków przeglądania stron internetowych, które nie korzystają z usług Hotjar. Więcej informacji na temat plików cookie używanych przez Hotjar można znaleźć na stronie: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information. Jeśli nie chcesz, aby Hotjar śledził Cię na stronach internetowych, możesz wyłączyć tę funkcję za pomocą nagłówka „nie śledź” lub odwiedzić witrynę   //www.hotjar.com/legal/compliance/opt-outhttps:.
 3. Reklamy graficzne (remarketing) – Strona korzysta z reklam graficznych Google Display i Bing Ads w celu odzwierciedlenia Twoich zainteresowań w sieci (remarketing). Aby określić Twoje zainteresowania, Google/Bing będzie śledzić Twoje zachowanie w Internecie za pomocą plików cookie. Możesz przeglądać, usuwać lub dodawać kategorie zainteresowań, powiązane z Twoją przeglądarką, za pomocą Menedżera preferencji reklamowych Google, dostępnego pod adresem:   http://www.google.com/ads/preferences/ i Menedżera preferencji reklamowych Bing pod adresem: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/Jednak ten mechanizm rezygnacji wykorzystuje pliki cookie, zatem jeśli usuniesz pliki cookie z przeglądarki, rezygnacja nie zostanie zachowana. Aby zapewnić zachowanie rezygnacji dla konkretnej przeglądarki, należy użyć wtyczki do przeglądarki Google dostępnej pod adresem:   http://www.google.com/ads/preferences/plugin i opcji rezygnacji z reklam Bing dostępnej pod adresem: https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/opt-out-of-the-microsoft-advertising-optimization-program.
 4. Hubspot– ta Strona internetowa korzysta z plików cookie Hubspot do określonych celów funkcjonalnych, a także do śledzenia tożsamości odwiedzających, sesji i aktywności w Stronie internetowej oraz uwierzytelniania. Możesz uzyskać informacje na temat plików cookie Hubspot na stronie:   https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser.Korzystamy z niektórych, ale nie wszystkich, plików cookie wymienionych w powyższym linku. Nie korzystamy z funkcji Hubspot, która daje użytkownikom możliwość  rezygnacja z plików cookie. Warto pamiętać, że umieszczamy kody pikseli platform mediów społecznościowych na naszych stronach (patrz poniżej) ręcznie, a nie za pomocą narzędzia reklamowego Hubspot, dlatego Hubspot nie będzie w stanie kontrolować umieszczania plików cookie platform mediów społecznościowych w Twoich przeglądarkach.
  Hubspot korzysta z Cloudflare do wykrywania złośliwych osób odwiedzających naszą stronę internetową i zmniejsza blokowanie uprawnionych użytkowników. Pliki cookie Cloudfare mogą być umieszczane na urządzeniach osób odwiedzających naszą stronę w celu identyfikacji różnych użytkowników korzystających ze wspólnego adresu IP i zastosowania ustawień bezpieczeństwa dla każdego poszczególnego użytkownika. Są one niezbędne do pracy funkcji bezpieczeństwa Cloudflare. Zobacz 
  https://www.cloudflare.com/privacypolicy/
 5. Media społecznościowe – kiedy przeprowadzamy kampanie reklamowe na Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube i Vimeo używamy plików cookie dostarczanych przez te strony internetowe do niektórych lub wszystkich celów opisanych powyżej. Ponadto takie platformy mediów społecznościowych mogą wykorzystywać Twoje dane do własnych celów lub do celów innych subskrybentów ich usług, jak określono w ich odpowiednich oświadczeniach o ochronie prywatności, dlatego zachęcamy Cię do zapoznania się z nimi.
   Możesz uzyskać dodatkowe informacje dotyczące plików cookie mediów społecznościowych na stronach:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/;
 LinkedIn:   
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.;
 Twitter:   
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies;
 Instagram:   
https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
 Pinterest:   
https://policy.pinterest.com/en/cookies.
 YouTube: 
https://policies.google.com/privacy.
 Vimeo:- 
https://vimeo.com/cookie_policy

 1. Eventbrite – zarządzanie wydarzeniami – używamy tego narzędzia stanowiącego własność Eventbrite, organizacji z siedzibą w Stanach Zjednoczonych świadczącej usługi rezerwacji i sprzedaży biletów, zarówno z jej witryny, jak i z innych witryn. Zgodnie ze swoją polityką prywatności, Eventbrite między innymi zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania zebranych danych do celów marketingowych i reklamowych. Dla polityki prywatności Eventbrite: https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-privacy-policy
 2. AddThis – Zakładki społecznościowe – https://www.addthis.com/. Widżet AddThis dodawany jest do Strony i umożliwia osobom odwiedzającym tworzenie i udostępnianie linków do treści w sieciach społecznościowych. AddThis wykorzystuje zebrane dane do dostarczania reklamodawcom i marketerom informacji o profilach do celów ukierunkowanych reklam behawioralnych. Aby dodać tą politykę prywatności: https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html
 3. Brandify (where2getit) – Lokalizator klinik – https://www.brandify.com/. Brandify umieszcza niektóre ze swoich plików cookie, a także plików cookie innych podmiotów w przeglądarkach osób odwiedzających Stronę. Zobacz https://www.brandify.com/company/privacy-policy 
 4. GeoTargetly – Geolokalizacja osób odwiedzających Stronę – https://geotargetly.com/. Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, która zawiera skrypt GeoTargetly, skrypt kieruje osobę odwiedzającą przez serwery GeoTargetly. Po uzyskaniu adresu IP osoby odwiedzającej ustalana jest przybliżona lokalizacja urządzenia tej osoby, a wraz z innymi informacjami zbieranymi od osoby odwiedzającej (np. odpowiednie adresy URL, rozmiar ekranu przeglądarki itp.), dla konkretnej osoby odwiedzającej mogą być wyświetlane na Stronie spersonalizowane treści geograficzne, przekierowania (np. skierowanie na lokalną/odpowiednią stronę internetową Lumenis), wyskakujące okienka, paski powiadomień i inne wyniki. Zobacz wyjaśnienie na https://geotargetly.com/gdpr.  
 5. Trendemon –  Trendemon jest personalizującą usługą opartą na atrybucji, która wykorzystuje pliki cookie do obserwowania i śledzenia zachowań osób odwiedzających Stronę oraz do dostarczenia bardziej spersonalizowanego doświadczenia użytkownika poprzez oferowanie stosownych promocji, zalecanych linków i innych dynamicznych treści na stronie. Usługa integruje się z innymi usługami analitycznymi i marketingowymi wykorzystywanymi na Stronie, takimi jak HubSpot, celem wsparcia działań analitycznych i automatyzacji marketingu. Zobacz https://support.trendemon.com/implemented-cookies/ dla więcej informacji na temat plików cookie Trendemon i oświadczenia o ochronie prywatności Trendemon: https://trendemon.com/privacy.html.

BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Lumenis dokłada uzasadnionych starań, aby zabezpieczyć Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Lumenis zabezpiecza dane osobowe, przekazywane przez Ciebie, na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chroniąc je przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Lumenis nie może jednak zagwarantować, że jest całkowicie zabezpieczona przed dostępem osób, które mogą próbować ominąć nasze środki bezpieczeństwa lub przechwycić transmisje przez Internet.

W przypadku zapisywania danych osobowych w postaci papierowej podejmujemy środki organizacyjne w celu zabezpieczenia tych informacji, takie jak przechowywanie dokumentów w postaci papierowej zawierających dane osobowe w zamkniętych szafkach.

WYMAGANIA REGULACYJNE I EGZEKWOWANIE PRAWA

Na podstawie nakazu sądowego lub w związku z innymi wymaganiami prawnymi, Lumenis może zostać zobowiązana do ujawnienia danych osobowych organom ścigania, sądom lub organom regulacyjnym. Lumenis będzie współpracować w odpowiedzi na takie żądania, zgodnie z procedurą regulacyjną lub prawną, i podejmie odpowiednie środki, aby zapewnić, że wnioskodawca rozumie wrażliwy charakter wszelkich otrzymywanych przez niego danych osobowych związanych ze zdrowiem.

Jeśli skontaktujesz się z nami w sprawie swojego doświadczenia w korzystaniu z któregokolwiek z naszych produktów, możemy wykorzystać informacje podane przez Ciebie dla celów raportowania do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) i/lub podobnych organów regulacyjnych w innych jurysdykcjach oraz w inny sposób, wymagany przez prawo lub przez rządowe organy kontrolne. Możemy również wykorzystać te informacje do kontaktowania się z Twoim pracownikiem służby zdrowia w celu uzyskania informacji na temat nieoczekiwanego zdarzenia, związanego z użyciem dowolnego z naszych produktów. Rozumiesz, że w celu zachowania zgodności z prawem Lumenis może nie być uprawniona do spełnienia Twojego żądania o zmianę lub usunięcie danych osobowych, które zostały przekazane Lumenis przez pracownika służby zdrowia lub konsumenta w związku ze zdarzeniem niepożądanym lub reakcją na lek, produkty medyczny lub wyroby medyczne.

PRYWATNOŚĆ DZIECI W INTERNECIE

Lumenis zobowiązuje się do ochrony prywatności dzieci. Nie zamierzamy zbierać danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia, jednak Lumenis nie ma wpływu na to, czy użytkownicy Strony internetowej poprawnie identyfikują się jako osoby poniżej 18 roku życia, w związku z tym Lumenis nie ponosi odpowiedzialności za fakt, że wiek użytkownika nie zostanie poprawnie lub w ogóle określony. W przypadku przekazania nam danych osobowych przez dziecko, rodzic lub opiekun tego dziecka może skontaktować się z nami na adres privacy@lumenis.com.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Czas przechowywania Twoich danych osobowych będzie różny. Okres przechowywania zostanie określony na podstawie różnych kryteriów, w tym:

 • cel, w jakim je wykorzystujemy – będziemy musieli przechowywać dane tak długo, jak będzie to konieczne dla tego celu; i
 • zobowiązania prawne – prawo lub przepisy mogą określać minimalny okres, przez który musimy przechowywać Twoje dane osobowe.
 • Zalecane przechowywanie uwzględniające nasze motywy prawne (takie jak przedawnienia, spory sądowe lub dochodzenia regulacyjne). 

 

TWOJE PRAWA

Masz szereg praw związanych z danymi osobowymi na Twój temat, które posiadamy. Prawa te obejmują:

 • prawo do uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i dostępu do danych osobowych na Twój temat, które posiadamy;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że możemy nadal mieć prawo przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli istnieje ku temu inny, uzasadniony powód (inny niż zgoda);
 • w niektórych okolicznościach prawo do otrzymania określonych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie i/lub żądanie przekazania tych danych stronie trzeciej, jeżeli jest to technicznie wykonalne. Należy pamiętać, że to prawo dotyczy wyłącznie danych osobowych, które nam przekazałeś;
 • prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne;
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Należy pamiętać, że mogą zaistnieć okoliczności, w których żądasz od nas usunięcia Twoich danych osobowych, a my jesteśmy prawnie upoważnieni do ich zachowania;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Tutaj również mogą wystąpić okoliczności, w których żądasz od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, a my jesteśmy prawnie upoważnieni do odrzucenia tego żądania; i
 • prawo do złożenia skargi do urzędu ochrony danych (jego szczegółowe dane podano poniżej), jeśli uważasz, że którekolwiek z Twoich praw zostało przez nas naruszone.

Możesz skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych, które znajdziesz w sekcji „Informacje kontaktowe” poniżej.

Możesz dowiedzieć się więcej o swoich prawach, kontaktując się z urzędem ochrony danych w Twojej jurysdykcji lub zapoznając się z jego stroną internetową. Listę krajowych organów ochrony danych w Europie można znaleźć pod adresem
 
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080. Jeśli nie masz pewności, jaki organ regulacyjny jest odpowiedni w Twoim przypadku, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy, jak podano powyżej.

12. INFORMACJE KONTAKTOWE

Lumenis zachęca do przesyłania komentarzy i pytań, dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat pozyskiwania, wykorzystywania, ujawniania i przekazywania Twoich danych lub na temat celów ich przetwarzania lub realizacji któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, wyślij swoje pytania, komentarze i uwagi na privacy@lumenis.com

 

 

Version 4